Betydningen av tilgang på arbeidskraft og et arbeidsliv for alle

Tale under Nordlandskonferansen i Bodø 14. januar 2015.

Arbeids- og sosialminister Robert Erikssons tale under Nordlandskonferansen i Bodø 14. januar 2015.

Til toppen