Regjeringen ønsker ditt bidrag for å bedre global helse og utdanning

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- For å nå de nye bærekraftsmålene for utdanning og helse trengs nyskapende løsninger. Regjeringen utlyser i dag første runde av en idékonkurranse for innovasjonsprosjekter som kan bidra til å redusere fattigdom i verden, sier utenriksminister Børge Brende.

Som en del av den nasjonale innovasjonsdugnaden Visjon 2030 vil regjeringen bruke inntil 150 millioner kroner over tre år på å utvikle nye løsninger for bekjempelse av fattigdom. Fristen for å sende inn idéskisser i denne første, innledende runden er 17. februar 2016.

- Den tradisjonelle bistanden er under press og det er viktigere enn noensinne med nytenkning og involvering av nye aktører for å løse utviklingsutfordringene. Jeg vil spesielt oppfordre norske næringslivsmiljøer til å bidra, gjerne i partnerskap med andre norske og internasjonale aktører, sier Brende.

Den innledende prosjektskisseutlysningen administreres av Forskningsrådet.

Les mer på www.forskningsradet.no/.

Norad har fått det overordnede ansvaret for den helhetlige forvaltningen av finansieringsmekanismen og samarbeider tett med Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Sammen har disse tre institusjonene et bredt spekter av virkemidler for å ta de mest lovende skissene og ideene videre.

De beste idéene går videre til tematiske utlysninger hos den enkelte institusjon innen sommeren 2016. Forskningsrådet og Innovasjon Norge vil bruke eksisterende ordninger, mens Norad vil benytte internasjonale innovative anskaffelser som metode.