Bidrar til sikkerheten i Galileo

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Når EU utvikler nye systemer for satellittnavigasjon, er det viktig å ivareta sikkerheten i systemene. Det bidrar den norske nasjonale eksperten Lars Giske til.

Nasjonal ekspert Lars Giske står på podiet i konferansesalen i Norges hus og holder et foredrag om Galileo og EGNOS.
Lars Giske Holdt nylig et foredrag om Galileo og EGNOS for det norske miljøet i Brussel (Foto: Mads Andreas Danielsen/EU-delegasjonen). Foto: Mads Danielsen/EU-delegasjonen

Giske jobber med Galileo-programmet, som er Europas initiativ og arbeid for å etablere et sivilt satellittnavigasjonssystem. Dette systemet skal virke sammen med det amerikanske GPS-systemet. Galileo skal bestå av 30 satellitter og vil gi bedre tilgang til satellittsignaler i områder hvor det i dag er dårlig dekning.

Som nasjonal ekspert jobber Giske i Europakommisjonens generaldirektorat for det indre marked, næringsliv, entreprenørskap og små- og mellomstore bedrifter, forkortet til DG GROWTH. Det er her ansvaret for EUs romfartspolitikk ligger.

– Det siste året har jeg jobbet med å sette opp kommunikasjonssystemene som trengs for koordinering mellom landene som deltar i Galileo, EUs utenrikstjeneste her i Brussel og Galileos eget sikkerhetssenter i Paris. Jeg har også jobbet med en nødvendig tilleggsavtale som kreves for å ivareta sikkerhet knyttet til de norske bakkestasjonene og plassering av utstyr der, forteller Giske.

Fra 40 til 1 400 kolleger

Til vanlig jobber Giske ved Norsk Romsenter på Skøyen i Oslo. Han begynte som nasjonal ekspert i Brussel i mars 2014 da det ble behov for en nasjonal ekspert på kort varsel. Giske kunne tre raskt inn fordi han allerede jobbet med sikkerhet knyttet til Galileo- og EGNOS-programmene hjemme i Oslo. Ved romsenteret er de førti ansatte. I DG GROWTH er de 1 400. Han har likevel satt pris på Brussel-tilværelsen fra første dag.

– Hvis man er sånn noen lunde politisk interessert og samfunnsinteressert så er det absolutt rett sted å være. Det gir jo også en helt annen innsikt i prosessene å sitte på innsiden, sier Giske.

Han forteller hvordan det også er verdifullt å være i Europakommisjonen for å bidra med en del perspektiver inn i EU-systemet på hvordan ting sees på fra Norge. Han jobber mye med Arktis og tilknyttede utfordringer. Romvirksomhet er særdeles viktig for det som skjer der.

– EU har jo også sine interesser der, men kunnskapsnivået og ekspertisen i de ulike EU-landene på dette området er varierende. Da er det viktig med ekspertise fra de landene som kjenner de lokale perspektivene og utfordringene. Vi ser det nå i diskusjonen rundt EGNOS, der dekning i nordområdene er en utfordring, sier Giske.

Sprer informasjon

Nylig holdt Giske en presentasjon om arbeidet med Galileo for det norske miljøet i Brussel. Slike foredrag holder han regelmessig, også i Norge.

– Det er veldig verdifullt. Det er særdeles viktig å spre informasjon om programmene og hvilken betydning de har for Norge, hva vi kan få ut av det, men også hva vi bidrar med inn i programmene.

Han merker at det er stor interesse for dette hjemme i Norge. Og den kompetansen han opparbeider seg mens han er nasjonal ekspert, kommer til nytte når han returnerer til Romsenteret.

– Ja, og det er jo litt av hensikten også med at vi blir sendt hit og noe vi vil fortsette med. Vi tar sikte på å sende en nasjonal ekspert til fra Norsk Romsenter til sommeren. Han kommer i tillegg til min arvtager som kommer fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, forteller Giske.

Satellitt i feil bane

Giske ser tilbake på et begivenhetsrikt år. For ham har høydepunktet vært å følge utviklingen mot at det som har vært planlagt lenge, nå er i ferd med å komme i orden. For kort tid siden var han i Paris for å se på det nye sikkerhetssenteret som er lagt dit. På den negative siden må Giske nevne fjorårets satellittoppskytning som ikke gikk som planlagt.

– Vi så frem til å få to nye satellitter opp, og så gikk det galt. Satellittene havnet i feil bane. Men romvirksomhet har en risiko. Det er komplisert, både teknisk og operativt, og av og til går det ikke helt som planlagt, sier Giske.

Giske er en av over femti norske nasjonale eksperter som jobber i ulike deler av Europakommisjonen. Gjennom EØS-avtalen har Norge mulighet til å ha nasjonale eksperter på lik linje som EUs medlemsland. På nettsidene til EFTA-sekretariatet kan du se en oversikt over de norske nasjonale ekspertene.

Norsk Romsenter har laget denne informasjonsfolderen om Galileo og EGNOS.

Til toppen