Bjørkholt konstituert som generaladvokat

Ved kongelig resolusjon i dag er Lars Morten Bjørkholt konstituert som generaladvokat fram til 31. desember 2015. Han har siden august 2014 vært departementskonstituert i samme stilling.

Lars Morten Bjørkholt er utdannet jurist fra 2006 og har politihøgskole fra 1999. Han har erfaring som etterforsker og senere som sjef for operasjonsseksjonen  ved Militærpolitistasjonen i Oslo. Han har tjenestegjort som kaptein i tretten måneder i forbindelse med KFOR-oppdrag i  Kosovo, og i ni måneder som major i forbindelse med ISAF-oppdrag i Afghanistan.

Bjørkholt har arbeidet som juridisk rådgiver ved Forsvarets militærpolitiavdeling, som advokatfullmektig i advokatfirmaet Wikborg Rein &Co og som rådgiver/major ved Forsvarets høgskole. Fra februar 2013 har Bjørkholt vært ansatt som krigsadvokat ved Generaladvokatembetet.

Til toppen