Bjørnland fortsetter som PST-sjef

Marie Benedicte Bjørnland er i statsråd utnevnt som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for en ny åremålsperiode.

– Bjørnland har i sin første periode som sjef for PST vært en strategisk, utviklingsorientert og handlekraftig leder. Et sammensatt trusselbilde, i tillegg til endringer internasjonalt og i vårt eget samfunn, gjør denne stillingen svært krevende. Jeg er glad for at Bjørnland fortsetter som PSTs øverste leder, sier justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Bjørnland har hatt flere lederstillinger i politi- og påtalemyndigheten, deriblant politimester i Vestfold (2005-2012), visepolitimester samme sted (2003-2005) og påtaleleder ved Skien og Porsgrunn tingrett (2001-2003). Bjørnland er cand.jur fra Universitetet i Oslo (1991).

PSTs primære oppgave er å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. PST er et særogan i politiet, direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Når det gjelder etterforskning og påtale, er PST-sjefen underlagt Det nasjonale statsadvokatembetet og riksadvokaten.

Til toppen