Statssekretær Bokhari holder nordisk innlegg om kvinner, fred og sikkerhet i Sikkerhetsrådet

Den årlige debatten i Sikkerhetsrådet om kvinner, fred og sikkerhet fant sted 25. oktober. Statssekretær Laila Bokhari fremførte det nordiske innlegget. Sammen med lederen for UN Women Mlambo-Ngcuka, var Bokhari vert for et møte hvor kvinner, fred og sikkerhet var tema. Norge er pådriver for UN Womens arbeid på dette feltet, som blant annet handler om integrering av kjønnsperspektivet og kvinners deltakelse i forebygging og bekjempelse av voldelig ekstremisme.

Statssekretær Laila Bokhari fremførte 25. oktober det nordiske innlegget under den årlige debatten i Sikkerhetsrådet om kvinner, fred og sikkerhet. Foto: UN Photo/Kim Haughton

To nyvinninger fikk mye oppmerksomhet under debatten i Sikkerhetsrådet: Den uformelle ekspertgruppen som orienterer Sikkerhetsrådet om utfordringer for kvinner, fred og sikkerhet i land som står på Sikkerhetsrådets agenda, og nettverket av nasjonale kontaktpunkt som skal følge opp statenes innsats. Fredsprosessen i Colombia og Syria-samtalene ble løftet frem som gode eksempler på inkludering av kvinner og sivilt samfunn.

Innlegget til Rita Lopidia, som representerte det sivile samfunn i Sør-Sudan, fikk mye oppmerksomhet i debatten. Hennes vitnesbyrd om overgrep mot kvinner, begrensninger i kvinners frihet, avmakten og stillstanden gjorde inntrykk.

Statssekretær Bokhari holdt innlegg på vegne av de nordiske landene. Bokhari viste til at Norge hadde bidratt til å etablere kvinnealliansen mot voldelig ekstremisme og at statsminister Erna Solberg nylig hadde lansert et dialogforum mellom kvinnelige fredsarbeidere som jobber på dette feltet og politikere på høyt nivå. Les innlegget her. Colombias FN-ambassadør takket Bokhari spesielt for Norges støtte i fredsprosessen.

Møterommet på den norske FN-delegasjonen var fullt da Norge og UN Women inviterte til et møte hvor UN Womens nye satsning på kvinner, fred og sikkerhet stod på dagsorden. 25 land deltok, blant annet Colombia, De forente arabiske emirater, Jordan, England, USA og flere representanter fra FN-systemet. UN Women og FN-organene som fokuserer på forebygging og bekjempelse av voldelig ekstremisme jobber stadig tettere sammen. UN Womens rolle ble bredt anerkjent og deres evne til å levere i felt ble fremhevet av flere.

I forbindelse med besøket i New York møtte statssekretær Bokhari også blant annet UN Womens leder, Phumzile Mlambu-Ngcuka og UN Womens team, sivilsamfunnsrepresentanter og fredsarbeidere fra Libya, Jemen og Syria.

Til toppen