Bompenger og månedsgebyr: Samferdselsdepartementet vil gjøre begrensninger i utstederforskriften, ber Statens vegvesen utrede endringer

- Før betalte bilistene et fast depositumsbeløp for en AutoPASS-brikke. Nå går enkelte utstederselskap over til en ordning med månedsgebyr. Vi ønsker å begrense ordningen med slike månedlige gebyr for betalingsbrikker, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

En avtale med et utstederselskap om bruk av elektronisk betalingsbrikke er i dag en forutsetning for å få enkelte fritak, reduserte takster og brikkerabatt på 20 prosent i flere bompengeprosjekt.

Samferdselsdepartementet ber nå Statens vegvesen utarbeide et utkast til høringsnotat og forslag til endringsforskrift om endringer i utstederforskriften. Hensikten er å begrense adgangen til å ilegge et månedsgebyr knyttet til utstedelse og erstatning av elektronisk brikke.

- Det kan være behov for å begrense muligheten til å ilegge månedsgebyr for utstedelse og erstatning av elektroniske bombrikker. Departementet har derfor sendt et oppdragsbrev til Statens vegvesen der vi ber om etatens vurdering. Vi vil også ha et forslag til en forskrift som kan sendes på høring, sier Nygård.