Brannstudien sendt på høring

Forslag til fremtidig organisering og ressursbruk i brann- og redningsvesenet er sendt på høring.

En arbeidsgruppe ledet av DSB, fikk i fjor i oppdrag å gjennomgå dagens situasjon og komme med forslag til endringer når det gjelder organiseringen av brann og- redningsvesenet. Arbeidsgruppen leverte sine forslag 2. desember i år.

Avdelingsleder Hans Kristian Madsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ledet arbeidsgruppa.

Les høringsbrevet her 

 

Til toppen