Bred enighet om allmennkringkastingspolitikken

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Jeg er fornøyd med at Familie- og kulturkomiteen i sin innstilling har kommet fram til et bredt politisk forlik. At det er bred enighet om allmennkringkastingspolitikken er avgjørende for at NRK skal kunne utøve sin rolle som allmennkringkaster på en god måte også i fremtiden, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Regjeringen har fått tilslutning til innholdet i allmennkringkastingsmeldingen, i tillegg har Stortinget lagt til noen konklusjoner på områder som ikke var omtalt i meldingen.

- En eventuell offentlig støtte til kommersiell allmennkringkasting reiser flere kompliserte spørsmål av juridisk, økonomisk og praktisk karakter. Regjeringen er derfor glad for at vi nå kan gjøre en grundig utredning og vurdering av disse spørsmålene, og skal komme tilbake til Stortinget med dette før det fattes en beslutning, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg for fremtidig finansiering av NRK. Kulturdepartementet vil vurdere ekspertutvalgets innstilling, og fremme en anbefaling til Stortinget innen utgangen av 2016.