Bred støtte til norsk initiativ om å redusere bruk av høyanriket uran

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Under toppmøtet om kjernefysisk sikkerhet i Washington denne uken annonserte statsminister Erna Solberg et norsk initiativ for å redusere bruken av høyanriket uran til sivile formål. Totalt stiller 22 land seg bak initiativet så langt. Flere av disse landene har i dag utstrakt bruk av høyanriket uran.

Det norske initiativet høstet bred støtte under toppmøtet i Washington. De landene som har sluttet opp om initiativet har forpliktet seg til konkrete forpliktelser for å redusere sivil bruk av høyanriket uran. 

- Høyanriket uran kan også brukes i kjernevåpen eller "skitne bomber" og er derfor et materiale forbundet med høy risiko dersom det skulle havne i hendene på terrorgrupper. Det er derfor viktig å ha minst mulig slikt materiale og på lengre sikt eliminere all sivil bruk av det, sier utenriksminister Børge Brende. 

Norge har over flere år arbeidet med problemstillinger knyttet til minimering og eliminering av høyanriket uran til sivile formål. Det nye norske initiativet er et veikart for videre engasjement. Forpliktelsene knytter seg til å unngå ny bruk, å bygge om og stenge ned eksisterende forskningsreaktorer som anvender høyanriket uran, å redusere overskytende lagre, og å legge om til bruk av lavanriket uran i produksjon av medisinske isotoper. 

Norge blir nå kontaktpunktet for en internasjonal konferanse i 2018 som skal følge opp toppmøteinitiativet om høyanriket uran. 

 Les hele dokumentet her