Brev til EUs finansministre om innskuddsgarantien

Finansminister Siv Jensen har sendt brev til alle EUs finansministre om den norske innskuddsgarantiordningen.

- Vi står på hele veien inn for å få en best mulig løsning for Norge. Vi mener den norske innskuddsgarantiordningen ikke gir noen form for konkurransevridning, og har hele veien gjort vårt beste for å få til et varig unntak for å kunne beholde den ordningen vi har i Norge i dag. Signalene fra EU er derimot ikke på vår side, så vi arbeider nå samtidig for å sikre en best mulig overgangsordning, sier finansminister Siv Jensen.

I Norge garanteres bankinnskudd opp til 2 millioner kroner per innskyter per bank. I EU er dekningsnivået for innskuddsgarantiordninger fra 1. januar 2011 harmonisert til 100 000 euro i alle EU-land. Bestemmelsen er foreslått videreført i en større revisjon av innskuddsgarantidirektivet som det nå arbeides med i EU. Europaparlamentet tok ved første gangs behandling av saken inn en bestemmelse som ivaretar Norges ønske om å beholde gjeldende dekningsnivå. Norske myndigheter har arbeidet lenge for å få beholde den norske innskuddsgaranti­ordningen og for at Europaparlamentets vedtak skal bli en del av det endelige direktivet. Europakommisjonen og EUs ministerråd går imot forslaget fra Parlamentet på dette punktet. Parlamentet, Ministerrådet og Kommisjonen har gjenopptatt forhandlingene om innskuddsgarantidirektivet, og den norske ordningen har blitt diskutert i forhandlingene. Det er varslet at det kan komme en avklaring i EU om innskuddsgarantidirektivet denne uken.

Les brevet her (likelydende brev til alle)

Til toppen