Briter sikres rett til opphold i Norge

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Britiske borgere som faller inn under separasjonsavtalen mellom Storbritannia og Norge mister ikke oppholdsrett etter avtalen på grunn av innreiserestriksjoner som følge av Covid-19- pandemien.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag gjort endringer i rundskriv om ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – fortsatt opphold til britiske borgere og deres familiemedlemmer etter Storbritannias uttreden av EU (G-18/2021).

-For å begrense importsmitte er det fortsatt nødvendig med innreiserestriksjoner. Med denne endringen vil vi likevel sørge for at britiske statsborgere ikke mister avtalefestede rettigheter til innreise og oppholdstillatelse i Norge som følge av langvarig opphold utenfor Norge på grunn av innreiserestriksjonene, sier statssekretær Hilde Barstad (H) i justis- og beredskapsdepartementet.

Endringene trer i kraft straks.