Bruken av kraftig klimagass skal ned

Norge, USA og flere andre land øker innsatsen for å redusere bruken av hydrofluorkarboner, som fører til økt global oppvarming.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltok i dag på et møte i New York om de sterke klimagassene hydrofluorkarboner (HFK), sammen med blant annet USAs utenriksminister John Kerry og Frankrikes miljøminister Segolene Royale.

– En avtale om å redusere bruken av hydrofluorkarboner vil være det viktigste enkelttiltaket verdens land kan gjøre i år for å bremse klimaendringene, sier Vidar Helgesen.

Ekstra støtte fra Norge

For å få til en ambisiøs regulering av HFK i utviklingsland, annonserte Helgesen at Norge vil gi et ekstrabidrag på 2,3 millioner kroner neste år til Montrealprotokollens multilaterale fond

Et første steg for mange utviklingsland er å kartlegge og rapportere på HFK-forbruket. Til sammen vil de 16 donorlandene som deltok på møtet i New York, bidra med et ekstrabidrag på 27 millioner dollar i 2017.

En gruppe bestående av 19 av filantropiske organisasjoner annonserte at de vil bidra med ytterligere 53 millioner dollar for økt energieffektivitet i forbindelse med overgang fra HFK-gasser i utviklingsland. 

Må redusere bruken globalt

Målet er at verdens land skal enes om en regulering av HFK på partsmøtet under Montrealprotokollen, som finner sted i Rwandas hovedstad Kigali fra 10. til 14. oktober. Helgesen vil delta på forhandlingsmøtet.

– Norge jobber for at en ambisiøs regulering av klimagassen HFK skal vedtas i Kigali senere i år. For å lykkes er det er viktig at vi støtter opp under utviklingslandenes innsats for å bruke mer bærekraftige alternativer, sier utenriksminister Børge Brende.

Hydrofluorkarboner (HFK)

Brukes som kjølegass i for eksempel luftkjølingsanlegg (air condition) og i frysedisken i matbutikken.

Sstår i dag for under 1 prosent av den totale globale oppvarmingen, men forbruket av gassene er i svært rask vekst.

Den voldsomme veksten i forbruket internasjonalt er i stor grad knyttet til velstandsutviklingen i de store i utviklingslandene.

Stanser vi ikke denne trenden, vil gassene alene kunne føre til at det globale klimaet blir 0,4 grader varmere innen slutten av dette århundret.

Til toppen