Næringslivet avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Næringslivets bidrag er avgjørende for at vi skal nå FNs nye bærekraftmål. Dersom vi skal avskaffe fattigdommen og samtidig sikre klimaet, må offentlig og privat sektor jobbe sammen, sa statsminister Erna Solberg i dag på konferansen Business for Peace i Oslo.

Business for Peace har i dag drøftet næringslivets bidrag til å nå FNs bærekraftmål.  I år deltar næringslivsledere i selskaper som til sammen sysselsetter over 1,5 millioner mennesker og med omsetning på nesten 4,5 billioner kroner.

Under konferansen ble det lansert en nettbasert erklæring som næringslivsledere over hele verden kan slutte seg til. Erklæringen heter «Businessworthy» og går ut på at selskapene skal sørge for at virksomheten er i tråd med bærekraftmålene. I kraft av sin lederrolle for FNs pådrivergruppe for bærekraftmålene, mottok statsministeren erklæringen fra internasjonale næringslivsledere.

25. september 2015 vedtok 193 statsledere 17 mål for bærekraftig utvikling. Bærekraftmålene forener økonomiske, sosiale og miljømessige sider ved utvikling. Overordnet mål er å avskaffe ekstrem fattigdom på en måte som er forenlig med miljø og klimahensyn.

Statsministeren møtte også årets, og tidligere års vinnere, av den årlige Business for Peace-prisen. Prisen er en hedersbetegnelse til næringslivsledere som jobber for å skape verdier for samfunnet i tillegg til bedriften de leder.

Det er i år tre vinnere av Business for Peace-prisen; Jennifer N. Riria fra Kenya, Sarah Beydoun fra Libanon og Tore Lærdal fra Norge. De er alle gode eksempler på at bærekraftig forretningsdrift er lønnsomt.