Byggingen av rv. 4 Roa–Gran grense er i gang

– Riksvei 4 er en viktig vei for mange pendlere og næringslivet på Hadeland. Utbyggingen av strekningen mellom Roa og grensen til Gran kommune vil føre til en helhetlig vei nordover fra Roa. I dag settes spaden i jorda, etter rask og god jobbing av Statens vegvesen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Fredag 10. september er anleggsstart for strekningen rv. 4 Roa–Gran grense. Kun tre dager etter at Stortinget vedtok å finansiere prosjektet lyste Statens vegvesen ut kontrakten for arbeidet.

– Mange har vært misfornøyde med fremkommeligheten når de kommer nordfra og møter dagens vei. Derfor er det veldig godt jobbet av Statens vegvesen som allerede nå setter i gang byggingen av ny firefelts vei. Denne vil bidra til å kutte reisetid både for privatpersoner og tungtransport, i tillegg til å forbedre trafikksikkerheten. Den nye veien skal ligge øst for dagens vei, så trafikken skal gå nesten som normalt under byggingen, sier samferdselsministeren.

Det er anleggsfellesskapet Hæhre og Isachsen ANS som står for byggingen. Det skal bygges 4,2 kilometer firefelts motorvei. Etter planen skal veien stå ferdig i desember 2023.