Chile nytt medlem av OECD

Chile signerte 11. januar tiltredelsesavtalen som nytt OECD-medlem, og landet blir dermed, etter parlamentets formelle ratifisering, organisasjonens første medlemsland fra Sør-Amerika. Chile har de siste tiårene hatt sterk økonomisk vekst, samtidig som en rekke sosiale reformer er gjennomført.

Tilpasningen til OECDs standarder og instrumenter i perioden 2007-09 har bidratt til å styrke reformprosessen, og nye nasjonale lover er vedtatt for styringen av private- og statseide selskaper, utveksling av skatteinformasjon og bestikkelser av offentlige tjenestemenn.

Den forestående utvidelsen reflekterer et ønske fra medlemslandene om å styrke OECD som internasjonal aktør. Med innlemmelsen av Chile vil organisasjonen ha 31 medlemsland, og tiltredelsesforhandlinger pågår nå med ytterligere fire søkere.

OECD har også styrket sitt samarbeid med fremvoksende økonomier som Kina, India, Brasil, Sør-Afrika og Indonesia. Organisasjonen er en sentral aktør for å utvikle standarder og best practices, og bidrar med råd til medlemslandene på de fleste samfunnsområder. I de senere årene har OECD også styrket sin rolle som premissleverandør i  forhold til løsninger på globale utfordringer som finans- og klimakrisen.

Til toppen