Slutterklæring fra næringslivskonferanse

Slutterklæringen fra konferansen om næringslivets samfunnsansvar (The Oslo Conference on Corporate Social Responsibility) som ble avholdt i Oslo høsten 2012 foreligger nå. Erklæringen gjengir de viktigste temaene og idéer fra diskusjonen.

Slutterklæringen fra konferansen om næringslivets samfunnsansvar (The Oslo Conference on Corporate Social Responsibility) som ble avholdt i Oslo 13.-14. november 2012 foreligger nå.  

Erklæringen gjengir de viktigste temaene og idéene fra diskusjonen.  Dokumentet omfatter også et vedlegg som gir konkrete anbefalinger fra de seks parallellsesjonene som ble holdt under konferansen om følgende tema: leveransekjeder og anstendig arbeid, menneskerettigheter, CSR og media, ansvarlige investeringer, miljø og klima - og korrupsjon.

Til toppen