Historisk arkiv

CV Roar Sundseth

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

CV for Roar Sundseth.Generalmajor Roar Sundseth ble forfremmet til sin nåværende grad da han ble utnevnt som nestkommanderende og stabssjef ved Fellesoperativt hovedkvarter i september 2006.

Han startet tjenesten i Hærens samband i 1972, etter å ha fullført befalsskolen. Deretter tjenestegjorde han på avdelingsnivå i sambandskorpset, før han fullførte krigsskolen i 1978 og begynte som instruktør ved våpenskolen for Hærens samband.

I perioden 1988-1992 gikk han Hærens krigsskole, og i 1994 graduerte han fra US Marine Corps Command and Staff College. I samme perioden var han instruktør på våpenskolen for Hærens samband, før han i 1986 ble tilsatt som stabsoffiser ved Forsvarskommando Nord-Norge.

I 1989 tjenestegjorde han som stabsoffiser og senior stabsoffiser under kommandøren for landstridskreftene i Nord-Norge for en toårsperiode, deretter overtok han som sjef for presse og informasjon ved Forsvarskommando Nord-Norge.

I 1994 ble han beordret som sjef for Felles operasjonsstab ved Forsvarskommando Nord-Norge hvor han ble til 1997, da han overtok som sjef for Krigsplankontoret ved Hærstaben, Forsvarets overkommando. Året etter ble han utnevnt til stabssjef for 6. divisjon, en stilling han hadde fram til 2001. I samme periode deltok han på følgende kurs: US Naval Postgraduate School – Defense Resources Management Course og krisestyringskurset og informasjonskurset ved Forsvarets høyskole.
Han tok mastergrad ved US Army War College, Strategic Studies (MSS) i 2002, samme år som han overtok stillingen som sjef for norsk Stabselement ved US Central i Tampa Bay, Florida.

Året etter var han tilbake i Norge igjen, da han ble utnevnt som prosessleder operasjoner ved Fellesstaben, Forsvarets overkommando. Samme år skiftet han jobb igjen, i forbindelse med utnevnelsen som sjef for seksjon og operasjonsplanlegging i Forsvarsdepartementet. Der tjenestegjorde han inntil han tiltrådte i sin nåværende stilling.

Sundseth ble født 1. mars 1954 i Melhus i Sør-Trøndelag. Han er gift med Ellinor, og har en sønn.

Utdanning:
1971-72 Befalsskolen for Hærens samband
1977-78 Krigsskolen
1985 Hærens forvaltningsskole, grunnleggende kurs
1988 Hærens stabsskole, grunnleggende kurs
1991-92 Hærens stabsskole, videregående kurs
1993-94 US Marine Corps, Command & Staff College
1999 US Naval Postgraduate School – Defense Resources Management Course
2000 Forsvarets høyskole, krisestyringskurset
2001 Forsvarets høyskole, informasjonskurset
2001-02 US Army War College
2002 Mastergrad i strategiske studier
2003 Forsvarssjefens sjefskurs ved Forsvarets høyskole
2004 Nato Defense College, general & flag officers course

Tjeneste:
1972-83 Tjeneste på avdelingsnivå i Hærens samband
1983-86 Instruktør ved Våpenskolen for Hærens samband
1986-89 Stabsoffiser, Forsvarskommando Nord-Norge
1989-91 Stabsoffiser og senior stabsoffiser, Kommandøren for Landstridskreftene i Nord-Norge
1992-93 Sjef presse og informasjon, Forsvarskommando Nord-Norge
1994-97 Sjef for Felles operasjonsstab, Forsvarskommando Nord-Norge
1997-98 Sjef for Krigsplankontoret, Hærstaben, Forsvarets overkommando
1998-01 Stabssjef, 6. divisjon
2002-03 Sjef norsk stabselement ved US Central, Command, Tampa, Florida
2003 Prosessleder operasjoner, Fellesstaben, Forsvarets overkommando
2003-06 Sjef for seksjon for operasjonsplanlegging, Forsvarsdepartementet
2006- Nestkommanderende og stabssjef, Fellesoperativt hovedkvarter

Militær grad:
1972 Sersjant
1973 Fenrik
1978 Løytnant
1985 Kaptein
1989 Major
1993 Oberstløytnant
1998 Oberst
2003 Brigader
2006 Generalmajor

Til toppen