Dale sjekket årsveksten

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I forbindelse med at landbruks- og matminister Jon Georg Dale var invitert til å åpne messa Markens Grøde i Rakkestad benyttet han anledningen til å sjekke årsveksten. Det foregikk på garden til Hans Kristian Bjering Granaas, som driver ca 1200 dekar med korn.

– Det ser ut til å bli et normalt godt kornår, men vi vet jo aldri før avlingen er i hus, var løypemeldingen ministeren fikk.  

Det var en til dels skarp meningsutveksling rundt kjøkkenbordet, der reduksjon i tilskuddet til grasdyrking på Østlandet stod i fokus. – I årets jordbruksoppgjer vart det gjort tilpassingar i tilskotssystemet som i enda sterkare grad stimulerer til å dyrke korn og planteprodukt i dei gode kornområda og gras og husdyrproduksjon i andre delar av landet, der tilhøva ligg best til rette for dèt, sa Jon Georg Dale. – Dette styrker konkurransekrafta til distriktsjordbruket, og gir grunnlag for å auke produksjonen av mat på norske ressursar, heldt Dale fram.
Det var en til dels skarp meningsutveksling rundt kjøkkenbordet, der reduksjon i tilskuddet til grasdyrking på Østlandet stod i fokus. – I årets jordbruksoppgjer vart det gjort tilpassingar i tilskotssystemet som i enda sterkare grad stimulerer til å dyrke korn og planteprodukt i dei gode kornområda og gras og husdyrproduksjon i andre delar av landet, der tilhøva ligg best til rette for dèt, sa Jon Georg Dale. – Dette styrker konkurransekrafta til distriktsjordbruket, og gir grunnlag for å auke produksjonen av mat på norske ressursar, heldt Dale fram. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Kornåret 2016 i Østfold

Det ble sådd lite høstkorn i Østfold sammenliknet med 2015 sesongen. I tillegg var det vanskelige forhold på høsten slik at etableringen for høstkornet ble dårlig mange steder. Avlingene av høsthvete ligger nok derfor godt under fjoråret. Vårhveten i fylket står stort sett fint over det hele, selv om forsommertørken har nok satt sitt  preg på noen åkere. Rug og rughvete ser bra ut og ligger nok på samme avlingsnivå som i 2014.  Byggåkrene ser jevne og fine ut og har klart de tørre forholdene på forsommeren godt.  Havren ser også stort sett jevn og fin ut. Ellers har kålmøllen satt sitt preg på oljevekstene. 

Landbruks- og matministeren var invitert med på tresking, men regnvær gjorde at han og Hans Kristian Bjering Granaas måtte nøye seg med å sjekke utstyret.
Landbruks- og matministeren var invitert med på tresking, men regnvær gjorde at han og Hans Kristian Bjering Granaas måtte nøye seg med å sjekke utstyret. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Kornfylket Østfold

Størrelsen på gårdene i Østfold er ca 100 daa større enn landsgjennomsnittet, rundt 350 daa, og det er rundt 2200 bønder. Østfold har svært mange deltidsbønder som er driver kornproduksjon. Disse bidrar betydelig i forhold til den totale avlingen i Østfold. 

I Østfold brukes hele 19 prosent av arealet til jordbruksareal. Bare Vestfold bruker en større andel. Østfold står for rundt 20 prosent av Norges totale kornproduksjon, og har en stor andel av matkornet. Dette skjer selv om andelen bønder som driver med kornproduksjon har hatt en nedgang på 34 prosent siden 2000 (AgriAnalyse rapporten «Jordbruks- og matindustrifylket Østfold, - variert produksjon og høy foredling, 2012) Matkornproduksjonen i Norge skjer særlig i Østfold og Akershus. 

Kornåret 2015 i Norge

2015 ble et av tidenes beste kornår i Norge. Kornavlingene pr arealenhet/dekar ble de høyeste på 25 år. De totale kornavlingene har ikke vært større siden 2008. Som følge av dette ble selvforsyningsgraden svært god i fjor: 80 prosent av energidelen (karbohydrater) i kornet dyrene spiser var norskprodusert. 40 prosent av matkornet var i 2015 norskprodusert. Dette var relativt lavt. På grunn av dårlig vær sist på sommeren og under innhøstingen var det mye korn som ikke fikk matkornkvalitet/bake-kvalitet. I de beste kornårene er selvforsyningen av matkorn i Norge oppe i 70-80 prosent, men dette varierer mye med været. 

Det importeres totalt 920.000 tonn soya til Norge pr år. 75 prosent av dette, 720.000 tonn, brukes i fiskeoppdrett. 25 prosent, 200.000 tonn, brukes til våre vanlige husdyr/husdyr i landbruket. Det er en økende import av soya fra andre land enn Brasil: Finland og Baltikum. 

Totalt er 80 prosent av fôret til norske husdyr dyrket i Norge.

Nestleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag (t.h.), landbruks- og matminister Jon Georg Dale og vertsbonden Hans Kristian Bjering Granaas (t.v.), var enige om at årets kornhøst ser lovende ut.
Nestleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag (t.h.), landbruks- og matminister Jon Georg Dale og vertsbonden Hans Kristian Bjering Granaas (t.v.), var enige om at årets kornhøst ser lovende ut. Foto: Landbruks- og matdepartementet