Danmark, Finland, Norge og Sverige signerer en “Memorandum of Understanding" (MoU) for signifikante filialer

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

De berørte statsrådene signerer en "Memorandum of Understanding" som skal legge til rette for samarbeid om grenseoverskridende bankgrupper som inneholder signifikante filialer.

– MoU-en etablerer prinsippet om vertslandsregulering. Det vil bidra til likere konkurranseforhold i det nordiske bankmarkedet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Flere av de store nordiske bankgruppene har aktiviteter i naboland, enten gjennom en filial eller direkte uten selskapsetablering. Det er et felles mål å bidra til likere konkurranseforhold i det nordiske markedet, og sikre effektivt tilsyn av filialer. Departementene og tilsynsmyndighetene i de relevante landene har derfor utarbeidet to separate MoU-er om signifikante filialer. Gjennom de to dokumentene legges det til rette for samarbeid om bankgrupper som inneholder signifikante filialer. 

Ansvaret for signifikante filialer er regulert i EU- og EØS-retten. MoU-ene omfatter signifikante filialer generelt. De endrer ikke reguleringen gjennom EU- og EØS-retten, men er en skriftlig forståelse av hvordan det bør samarbeides om signifikante filialer i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Les mer