Danmark, Finland, Norge og Sverige signerer en “Memorandum of Understanding" (MoU) for signifikante filialer

De berørte statsrådene signerer en "Memorandum of Understanding" som skal legge til rette for samarbeid om grenseoverskridende bankgrupper som inneholder signifikante filialer.

– MoU-en etablerer prinsippet om vertslandsregulering. Det vil bidra til likere konkurranseforhold i det nordiske bankmarkedet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Flere av de store nordiske bankgruppene har aktiviteter i naboland, enten gjennom en filial eller direkte uten selskapsetablering. Det er et felles mål å bidra til likere konkurranseforhold i det nordiske markedet, og sikre effektivt tilsyn av filialer. Departementene og tilsynsmyndighetene i de relevante landene har derfor utarbeidet to separate MoU-er om signifikante filialer. Gjennom de to dokumentene legges det til rette for samarbeid om bankgrupper som inneholder signifikante filialer. 

Ansvaret for signifikante filialer er regulert i EU- og EØS-retten. MoU-ene omfatter signifikante filialer generelt. De endrer ikke reguleringen gjennom EU- og EØS-retten, men er en skriftlig forståelse av hvordan det bør samarbeides om signifikante filialer i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Les mer

Til toppen