Debattinnlegg av samferdselsminister Solvik-Olsen: Bedre bredbåndsdekning i Sogn og Fjordane

Debattinnlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. På trykk i Sogn Avis, Firda, Firda Tidend og Fjordenes Tidende i dagene 1.- 4. desember 2017.

God mobildekning og bredbåndsdekning er svært viktig, og er en prioritert oppgave for regjeringen. Det er gledelig å se både rekordhøye investeringer og stadig bedre dekning. Ekstra gledelig er det at fylkene som historisk har ligget dårlig an har den største veksten. Det tyder på at regjeringens politikk virker.

Påstandene om manglende satsing i distrikts-Norge som nå kommer fra både Ap- og Sp-politikere er derfor urimelige, spesielt sett i et historisk perspektiv.

For det første underslår AP/SP at investeringene i mobil og bredbåndsnett har økt enormt mye. Ja, investeringsnivået har økt med over 3 milliarder kroner. Det tilsvarer nesten 50 prosent vekst under dagens regjering. For de andre har den statlige støtten økt kraftig i flere av de fylkene som har trengt statlig støtte mest.

Det betyr blant annet at Sogn og Fjordane har fått mer enn tredoblet den statlige støtten til bredbåndsutbygging under dagens regjering sammenlignet med rødgrønn regjering. Det nevner aldri AP og SP når de svartmaler situasjonen. Fakta er at Sogn og Fjordane lå svært dårlig an på infrastruktursiden etter åtte rødgrønne år. Nå ser vi derimot en kraftig vekst. Vi er langt fra i mål, men utviklingen er utvilsomt positiv.

I 2013 var andelen husstander i Sogn og Fjordane med tilbud om 100 Mbit/s nedlastingshastighet på 23 prosent. I 2017 har 56 prosent av husstandene i fylket tilbud om det samme. Hvordan kan AP/SP late som om det er distriktsfiendtlig og negativt?

Markedet investerer enorme summer

Nasjonalt er markedsinvesteringene i kommunikasjonstjenester og –nett økt fra 7,6 milliarder kr i 2013 til 10,7 milliarder kroner i 2016. Det tyder på at bransjen mener rammebetingelsene spiller på lag med næringen. Vi har også lagt frem nye "graveregler", som bransjen sier vil kutte kostnader med flere titalls prosent. Til sammenligning la forrige regjering frem forslag til tilsvarende regler, som daværende sjef for IKT-Norge omtalte som en skandale for bredbåndsnæringen og et dødskyss fra Senterpartiet.

Satsingen vi har vært vitne til de siste få årene har løftet Sogn og Fjordane et stort skritt i riktig retning. Det er viktig for å sikre både bosetting og næringsliv i hele landet. Den utviklingen vil bare fortsette. Men det er trist at lokale AP og SP-representanter forsøker tegne et dystert bilde av sine regioner. Det bidrar kun til å skremme vekk næringsliv og tilflyttere. Slikt skaper ikke positiv utvikling.

Til toppen