Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Debattinnlegg av samferdselsminister Solvik-Olsen: Posten skal fortsatt fram

Innlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. På trykk i Troms Folkeblad, Eikerbladet, Dalane Tidende, Framtid i Nord, Glåmdalen, Tidens Krav, Hordaland, Ringsaker Blad, Romsdals Budstikke, Sør-Varanger Avis, Bladet Vesterålen, Harstad Tidende, Firda, Firda Tidend og Helgelendingen i perioden 27. november - 11. desember 2017.

Posten er en viktig del av vår felles infrastruktur som nasjon. Det skal Posten fortsatt være. Samtidig er det et tegn i tiden at folk og næringsliv velger andre måter å kommunisere på. Det har de siste årene vært en dramatisk reduksjon i volumet i brevpostmarkedet. Brevvolumet er mer enn halvert siden årtusenskiftet, og er forventet å falle betydelig også fremover. Ikke fordi de møter konkurranse fra utlandet eller fra private aktører. Det skjer fordi du og jeg sender epost og benytter andre digitale tjenester fremfor å sende brev i konvolutt. Banker, butikker og offentlige kontorer bruker digitale løsninger. Enklere for deg, enklere for dem. Men med konsekvenser for Postens volum.

Endringene skjer ikke uten utfordringer. Posten Norge går gjennom en nærmest kontinuerlig omstilling. Noen av omstillingene opplever vi nok mest positive, andre skaper litt mer bryderi. Innføring av Post-i-butikk ble for de fleste en forbedring av tilbudet, samtidig som Posten sparte penger. Derimot er det nok noen som savner lørdagsomdeling av post, som ble avviklet i fjor. Volumene ble veldig små.

Vi skal jobbe tett med Posten for å sikre at omstillingen skjer på best mulig måte for selskapet og for de ansatte. Og vi skal samtidig ta vare på de som trenger brev på papir. Regjeringen har derfor, inkludert 2018-budsjettet, foreslått totalt over 1 milliard kroner i statlig kjøp av posttjenester de fire siste årene, nettopp for å sikre postomdeling i hele landet.

Enkelte opposisjonspartier forsøker å tegne et negativt bilde av Posten, og later som om posttjenestene kuttes i distriktene mens de opprettholdes i byene. Det er ikke riktig. Over statsbudsjettet bruker vi blant annet nær 100 millioner kroner av skattebetalernes penger på å distribuere lørdagsaviser i distriktene. Dette skjer samtidig som vi har en større vekst i andelen husstander med tilbud om høyhastighets bredbånd i distriktene enn i byene. Vi har også sikret at forsendelser av medisiner og biologiske preparater med en dags fremsendingstid skjer uten opphold. På punkt etter punkt blir opposisjonens svartmaling avslørt. Vi finner løsninger.

Posten skal fortsatt frem. Men brukervanene er i endring, og det er helt nødvendig å tenke nytt. Det er jeg trygg på at vi skal få til sammen med Postens mange dyktige medarbeidere.

Til toppen