Lansering av regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier

Adresse: Vulkan 26 , Oslo

Sted: Vulkan arena

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad legger fram regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier.

Frokostseminar med lansering av en ny strategi som skal fremme deltakelse og styrke mulighetene til barn som lever i familier med lav inntekt. Strategien skal også legge til rette for et bedre samarbeid med frivillighet, næringsliv og sosiale entreprenører på fattigdomsfeltet. Det langsiktige målet er å forebygge at fattigdom går i arv fra foreldre til barn.

Statsminister Erna Solberg, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby vil innlede. Det vil også bli innlegg fra ungdomspanelet, Redd Barna, Fafo, Ferd og KS.