Vis hele kalenderen

29.03.2017

  • Deltar på EPP-kongressen

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på EPP-kongressen på Malta.