Vis hele kalenderen

14.12.2015

  • Deltar på julelunsj i Stortinget

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på julelunsj på Stortinget.