Deltar på Kirkemøtet

Adresse: Havnegata , 7010 Trondheim

Sted: Nidelven Hotell

Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad deltar på Kirkemøtet i regi av Den norske kirke.