Den internasjonale holocaustdagen 27. januar 2024

– I dag skal vi minnast offera for nazistane sin utrydningspolitikk. Eg vil oppfordre alle til å ta del i minnemarkeringane som arrangerast fleire stadar i landet, seier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Under andre verdskrig blei 773 norske jødar sende frå Noreg til dødsleirane i Tyskland og Polen i åra 1942–1945. Romar, menneske med funksjonsnedsettingar, homofile, og politiske fangar var òg blant dei som blei drepne.

Holocaust refererer til folkemordet det nazistiske Tyskland utførte frå 1938 til 1945. Auschwitz-Birkenau, den største dødsleiren, blei frigjort 27. januar 1945. Denne dagen har FN utpeikt som den internasjonale holocaustdagen.

Vi må ikkje gløyme

Holocaustdagen er ikkje berre ein dag for å minnast, det er òg ein dag der nye generasjonar får moglegheit til å lære om dei ytste og mest grufulle konsekvensane av totalitære ideologiar, antisemittisme og rasisme. 

– Vi må heile tida jobbe for at dette ikkje skjer igjen. Det er urovekkande når krig og konflikt fører til at antisemittisme og hatefulle ytringar mot minoritetar brer om seg her i landet, seier Sande.

Regjeringa vil leggje fram ein ny handlingsplan mot antisemittisme, som mellom anna skal styrke arbeidet med å redusere fordommane mot jødiske nordmenn.

– Det er dessverre ingen tvil om at det er behov for vedvarande og auka innsats mot antisemittisme no. Alle i Noreg skal vera trygge og ein del av fellesskapet vårt uansett kva religion eller bakgrunn ein har, seier statsråden.

I Oslo blir holocaustdagen kvart år markert ved Akershuskaia i Oslo, i regi av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoritetar. Hovudtalar i år er utanriksminister Espen Barth Eide.