Den lange serien

Vi har snakket om det en god stund.

Men jeg tror det først går opp for oss nå.

At denne pandemien kommer til å vare lenge.

Dette er ikke helaftens spillefilm med enkel slutt.

Det er en serie.

En serie med mange episoder og muligens flere sesonger.

Vi vet ikke hvor lenge den kommer til å vare.

Vi vet ikke hva som kommer til å skje, og når det kommer til å skje.

Slikt kan jo være spennende når det handler om serier vi ser i sofakroken.

Det er ikke spennende når det handler om våre egne liv.

Da er det slitsomt og strevsomt.

Det føles som å delta i en dugnad som aldri tar slutt.

Der ledelsen i borettslaget eller fotballaget fører opp stadige nye oppgaver på arbeidslista hver gang du tror du er ferdig.

Jeg forstår at mange er slitne og mangler motivasjon til å starte på nytt.

Men vi skal – heldigvis – ikke gjøre den samme jobben igjen.

Den siste tiden har vi hatt flere lokale utbrudd i Norge.

Noen mener vi har rykket tilbake til start og bør gjøre det samme som vi gjorde i mars: Stenge grensene og stenge oss inne.

Men vi har ikke rykket tilbake til start.

I mars måtte vi stenge hele landet for å slå ned en smittespredning vi ikke hadde oversikt over.

Nå har vi bedre oversikt og mer kontroll.

Vi tar grepene som trengs for å slå ned smitten der den blusser opp.

Vi tar ikke grep som gjør hverdagen tyngre der det er liten eller ingen smitte.

Slik sparer vi på kreftene.

Slik lever vi så normalt som mulig i en unormal tid.

Slik holder vi samfunnet vårt åpent.

*****

Den siste rapporten fra FHI viser at smittespredningen fortsatt er lav i Norge.

I uke 33 ble det meldt om 360 tilfeller.

Uken før ble det meldt om 370 tilfeller.

Smitten har altså flatet ut, selv om det har blitt testet langt flere.

Det er fortsatt flest smittede i aldergruppene under 40 år.

De vanligste smittestedene de siste to ukene er hjemme, på privat arrangement, på reise, på serveringssted, på jobb og universitet.

Antall tester har økt med 54 prosent sammenlignet med uken før.

Jeg har i dag, sammen med kommunalministeren og Helsedirektoratet, hatt møte med KS og flere av de store kommunene og kommuner som er berørt av utbrudd.

Der understreket jeg viktigheten av at de fortsetter arbeidet med å ha en langvarig beredskap for å teste fem prosent av befolkningen i uken.

Vi påpekte at kommunene kan hente personell fra andre steder enn sin egen helse og omsorgstjeneste. De kan for eksempel hente folk fra basen der helsepersonell har meldt seg under pandemien.

Helsedirektoratet har klargjort at andre enn autorisert helsepersonell kan jobbe med testing og sporing under ledelse av helsepersonell.

Jeg vil berømme kommunene som har arbeidet hardt for å øke testkapasiteten de siste ukene.

De har gjort en stor innsats som nå gir resultater!

At veldig mange nå ønsker å teste seg er bra.

Det viser at de følger smitterådene og forstår at tidlig testing er viktig for å stoppe smitte.

*****

Mange synes det er vanskelig å følge med på rådene og reglene som har endret seg i takt med smittespredningen.

Det forstår jeg godt.

Noen av forskriftene som ble laget ved starten av pandemien, har blitt endret flere ganger underveis og derfor blitt mer kompliserte.

Vi arbeider nå med å forenkle der det er mulig.

Men å fjerne all usikkerhet og all uforutsigbarhet lar seg ikke gjøre.

Vi lever jo med et uforutsigbart virus som sprer seg lett.

Vi vet ikke hva som vil skje, og vi vet ikke når det vil skje.

Derfor har vi laget planer og verktøy for mange ulike situasjoner.

De lokale utbruddene vi har sett den siste tiden er alvorlige.

Men de kommer ikke overraskede på oss.

Derfor har vi laget en verktøykasse med ulike tiltak som kommunene kan ta i bruk for å stoppe slike utbrudd.

Mye tyder på at disse verktøyene virker.

Det er alvorlig at smitten har blusset opp i mange land den siste tiden.

Men det kommer heller ikke overaskende på oss.

Derfor har vi laget et system som gjør at vi raskt kan innføre karantene for reisende fra land der smitten har økt mye.

Fra natt til lørdag – klokka 24 – blir ytterligere fire land og en region røde.

Da innføres karantene for reisende fra Storbritannia, Irland, Hellas, Østerrike og hovedstadsregionen i Danmark.

Det er slik hverdagen vår blir framover.

Vi må ta grep for å slå ned smitte og forebygge smitte der det blir nødvendig, og når det blir nødvendig.

Noen ganger vil det være forventet.

Andre ganger vil det komme uventet.

******

Langvarige serier er delt opp i episoder og sesonger.

Vi må dele det langvarige arbeidet vårt inn i arbeidsøkter som gjør det mulig å ta en pust i bakken.

Det er jo slik vi har gjort det fram til nå.

Mars ble en mørk og tung arbeidsøkt for mange.     

Påsken ble et pusterom, selv om vi ikke kunne dra på hyttetur.

Utover våren begynte vi å se resultater av arbeidsinnsatsen.

Sommeren ble et pusterom, selv om vi ikke kunne dra på ferie til fjerne land.

Nå er det ikke flere feriedager igjen.

Men skoledager, arbeidsdager og helt alminnelige hverdager kan være like fine.

Å være i et fellesskap og møte skolekamerater og arbeidskamerater gir nye krefter, det også.

De av oss som lengter etter neste ferie, kan glede seg til jul.

Da nærmer vi oss sannsynligvis godkjennelse av den første vaksinen.

De første dosene kan – i beste fall – bli tilgjengelig på begynnelsen av det nye året.

Vi skal gjøre dette sammen, kontrollert og over tid.

Vi har flere tøffe arbeidsøkter bak oss.

Nå begynner vi på en som er ny og annerledes.

*****

Noen mener myndighetene bør bli strengere når folk blir slitne og slappere med å følge smitterådene.

Jeg tenker motsatt.

Vi vil heller gi råd enn regler.

Vi vil heller anbefale enn befale.

Vi vil heller satse på klokskap enn å forby dumskap.

Vi vet jo hva som bor i den norske befolkningen.

Vi så jo hvordan hver og en tok ansvar i vår.

Den gangen gjorde vi en innsats for å åpne samfunnet.

Nå skal vi gjøre en innsats for å holde samfunnet åpent.

Vi spiller alle viktige roller i serien med de mange episodene.

Vi kan jo påvirke handlingen.  

En eneste person kan spre smitte til mange.

En eneste person kan stoppe smitte fra å spre seg til mange.

Så dugnaden fortsetter – men vi fører ikke opp nye ting på arbeidslisten.

Oppgavene er de samme som før:

Hold minst en meter avstand til andre.

Hold deg hjemme hvis du er syk.

Vask hendene godt og grundig.

Og test deg ved minste mistanke.