Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 967 fra stortingsrepresentant Truls Wickholm

Skattelettelser

Jeg viser til brev av 25. april 2016 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Truls Wickholm:

I spørsmål 846 til finansministeren svarer hun at det vil være riktig å forstå de påløpte skatte- ogavgiftskuttene fult ut siden 2013 per dag i 2016 ved å dele 18.5 mrd på 897 dager. Svaret blir da ca. 21 millioner per dag. I Nettavisen 22/4 diskuterer finasministere sine skatte kutt som omtales, 2014: 7,4mrd, 2015: 12,8mrd,2 016: 18,5mrd. Med disse tallene og sammme metode som finasministeren, i spørsmål 846, kommer vi frem til om lag 35,3 millioner per dag. En forskjell på 68%. Hvem regner feil? 

Svar:
Regjeringens samlede skatte- og avgiftslettelser på 18,5 mrd. kroner består av summen av alle påløpte skatte- og avgiftsendringer til og med 2016. Det sier hvor mye skattenivået er redusert med. Oppslaget i Nettavisen har en annen tilnærming. Der presenteres tall for akkumulerte lettelser for årene 2014-2016, som utgjør 38,7 mrd. kroner. Det er summen over de tre årene av lavere påløpte skatteinntekter. En skattelettelse i det første året teller dermed tre ganger, mens lettelser i det tredje året teller én gang. Dette er imidlertid noe annet enn endring i skattenivå, og vil gi tilsvarende forskjeller fra departementets tall når en regner skattelettelser per dag.

Med hilsen
Siv Jensen

Til toppen