Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 987 fra stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal

Risikokapital

Jeg viser til brev av 25. april 2016 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal:

I Aftenbladet 22.4.2016 ble det skrevet at Norge bare tiltrekker seg 9 pst. av den totale risikokapitalen i Norden, mens tilsvarende tall for Sverige er 42 pst. Det skrives videre at Sverige og Storbritannia er ledende i Europa på risikokapital og det forklares med at disse har innført ordninger som gir skatteincentiver til å investere i nye bedrifter. Hvordan vurderer statsråden den svenske og den britiske ordningen fra et faglig synspunkt, og vil statsråden vurderer å innføre noe liknende i Norge?

Svar:
Jeg viser til at det som en del av enigheten med Kristelig Folkeparti og Venstre om statsbudsjettet for 2016 ble fattet følgende anmodningsvedtak: «Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for skatteinsentiver/skattefradrag for langsiktige investeringer i oppstartselskap bl.a. basert på den svenske investeraravdrag og den britiske SEIS-ordningen og legge dette fram for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2017». I tråd med anmodningsvedtaket vil jeg vurdere dette fram mot statsbudsjettet for 2017.

Med hilsen
Siv Jensen