Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål nr. 1027 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg

Om områdegjennomganger i offentlig sektor etter anbefaling fra OECD og Produktivitetskommisjonen.

Jeg viser til e-post av 27. april 2017 vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg.

«På side 182 i Perspektivmeldingen vises det til at regjeringen har iverksatt enkelte områdegjennomganger i offentlig sektor etter anbefaling fra OECD og Produktivitetskommisjonen. Hvilke områder er det her snakk om?»

Svar:
I tråd med anbefalingen fra OECD og Produktivitetskommisjonen har regjeringen iverksatt områdegjennomganger som ett av flere verktøy for å skape budsjettmessig handlingsrom gjennom strukturelle endringer. Målet er å utvikle et verktøy for systematisk arbeid med effektivisering og forbedring innenfor utvalgte områder.

Som omtalt i Meld. St. 2 (2015-2016), ble det startet opp to områdegjennomganger i 2016, av henholdsvis miljøforvaltningen og systemet for tildeling av offentlige forskningsbevilgninger under Norges forskningsråd. Områdegjennomgangen av miljøforvaltningen har vurdert endringer som kan gi mer effektiv måloppnåelse og bedre ressursbruk i arbeidet med miljøsaker. Gjennomgangen av systemet for tildeling av offentlige forskningsbevilgninger under Norges forskningsråd har vurdert tiltak for å øke kvaliteten i forskningen og å redusere ressursbruken i Forskningsrådet. Disse er nå ferdigstilt og regjeringen arbeider med den videre oppfølging av disse.

Arbeidet har vist at slike gjennomganger kan være et nyttig virkemiddel for å initiere og forberede strukturtiltak i budsjettet. Metoden gir større mulighet til fordypning og langsiktig arbeid enn det som er tilfellet innenfor det løpende budsjettarbeidet.

Fremover vil regjeringen derfor iverksette flere områdegjennomganger som kan brukes som beslutningsunderlag for strukturelle endringer i offentlig sektor.

 

Med hilsen
Siv Jensen 

Til toppen