Video: Åpning av Ung & digital 2014

Anders Anundsens åpning av konferansen Ung & digital 2014.

Konferansen Ung & digital 2014 handlet om hva som kan gjøres for å forebygge hatytringer og radikalisering på internett.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen åpnet konferansen, og benyttet anledningen til å presentere regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

 

Til toppen