Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vil bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering

Norge har for første gang utarbeidet en nasjonal risikovurdering for bekjempelse av hvitvasking og terror­finansiering. En ekspertgruppe fra Justisdepartementet, Finansdepartementet, Finanstilsynet, Politidirektoratet, ØKOKRIM og Politiets sikkerhetstjeneste står bak arbeidet.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen er klar på at det ikke skal lønne seg å drive med økonomisk kriminalitet i Norge. 
– Hvitsnippforbrytelser truer vårt velferdssamfunn. Skal vi bekjempe økonomisk kriminalitet må vi bruke ressursene smart. Samtidig må vi få folk til å forstå at konsekvensene av svart arbeid, skatteunndragelser og annen økonomisk kriminalitet er en trussel mot velferdssamfunnet, sier Anundsen.

Det er første gang en nasjonal risikovurdering er utarbeidet i Norge. Arbeidet er viktig også for å følge opp våre forpliktelser overfor det G20-tilknyttede organet Financial Action Task Force (FATF).

Risikovurderingen synliggjør hvilke trusler som foreligger innen hvitvask­ing og terrorfinansiering; hvilke sårbarheter som er identifisert og hvordan truslene kan vokse i styrke og alvorlighet. I neste omgang skal konkrete risikodempende tiltak utarbeides. 
– Vi skal nå utarbeide en ny og konkret plan i kampen mot økonomisk kriminalitet. Denne planen skal være klar innen utgangen av desember i år, sier Anundsen.

Norges etterlevelse av FATFs anbefalinger vil bli evaluert i løpet av 2014.

Last ned Nasjonal risikovurdering – hvitvasking og terrorfinansiering i Norge (pdf)

 

Til toppen