Konferanse om helhetlige studieprogrammer

Følg konferanse om helhetlige studieprogrammer på nett-tv!

Tirsdag 21. november kl 1030 - 1600 inviterer kunnskapsministeren til  konferanse om helhetlige studieprogrammer - oppfølging av kvalitetsmeldingen  (Meld. St. 16 (2016-2017) – Kultur for kvalitet i høyere utdanning).

Nett-tv Helhetlige studieprogrammer

Se sendingen her

Se sendingen her

Konferansen åpnes av kunnskapsminister Henrik Asheim, som vil snakke om regjeringens politikk og forventninger til universitetene og høyskolene.

Deretter vil Øystein Lund, NOKUT, holde innlegg om rammefaktorer for organisering av studieprogrammer.

Arild Raaheim, UiB, vil holde innlegg om læring, undervisning og vurdering.

Mats Johansen Beldo, NSO, vil holde innlegg om hva som er viktig for at studenten opplever progresjon og god læring og integreres i det faglige fellesskapet.

Les hele programmet for konferansen her