738 millioner kroner mer til Møre og Romsdal neste år

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

 

Kommune

Anslag på frie inntekter 2015
(1 000 kr)

Vekst fra anslag på regnskap
2014-2015

Nominelle kroner
(1 000 kr)

Prosent

  

1

2

3

 

 

 

 

1502 Molde

1 217 353

50 415

4.3

1504 Ålesund

2 121 702

99 278

4.9

1505 Kristiansund

1 163 638

46 658

4.2

1511 Vanylven

182 144

3 916

2.2

1514 Sande

150 724

1 977

1.3

1515 Herøy

453 123

15 698

3.6

1516 Ulstein

412 470

21 628

5.5

1517 Hareid

250 433

9 760

4.1

1519 Volda

441 120

18 568

4.4

1520 Ørsta

531 619

19 965

3.9

1523 Ørskog

128 396

5 809

4.7

1524 Norddal

112 830

3 166

2.9

1525 Stranda

249 515

13 462

5.7

1526 Stordal

72 594

3 689

5.4

1528 Sykkylven

379 093

14 806

4.1

1529 Skodje

228 199

13 143

6.1

1531 Sula

449 798

30 713

7.3

1532 Giske

393 721

22 354

6.0

1534 Haram

461 976

15 248

3.4

1535 Vestnes

307 435

12 496

4.2

1539 Rauma

396 876

18 101

4.8

1543 Nesset

164 842

1 842

1.1

1545 Midsund

125 452

4 527

3.7

1546 Sandøy

88 547

2 035

2.4

1547 Aukra

181 875

8 818

5.1

1548 Fræna

490 841

19 612

4.2

1551 Eide

192 455

11 780

6.5

1554 Averøy

287 418

10 698

3.9

1557 Gjemnes

153 317

3 288

2.2

1560 Tingvoll

180 479

5 808

3.3

1563 Sunndal

372 178

13 528

3.8

1566 Surnadal

314 896

10 941

3.6

1567 Rindal

123 157

3 869

3.2

1571 Halsa

104 455

3 829

3.8

1573 Smøla

129 700

4 102

3.3

1576 Aure

227 959

7 145

3.2

Fordeles gjennom året

60 973

   

Møre og Romsdal

13 303 304

566 124

4.4

       

Møre og Romsdal fylkeskommune

3 712 054

171 880

4.9

 

Første kolonne:
Viser anslag på hvor mye hver kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2015, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser anslag på vekst fra anslag på regnskap for 2014 til nasjonalbudsjettet 2015 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringer i kommunenes oppgaver.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen