Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om tilgangen på arbeidskraft til norsk jordbruk

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (A) om tilgangen på arbeidskraft til norsk jordbruk.

Svar på spørsmål nr. 1249 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen om tilgangen på arbeidskraft til norsk jordbruk

Det vises til følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen:

"Hvilke forbedringer av ordninger og tilskudd ønsker mat- og landbruksministeren å sette inn for å sikre matproduksjonen med nok innenlands arbeidsfolk og avløsere i denne tiden med usikkerhet rundt coronasmitte?"

Jordbruket står overfor store utfordringer med å skaffe stabil og kompetent arbeidskraft. Det er særlig grøntsektoren, med store sesongmessige variasjoner i arbeidskraftbehovet, som vil kunne komme i en krevende situasjon. Denne sektoren henter normalt flere tusen sesongar­beidere, særlig fra Baltikum og Asia.

Arbeids- og sosialdepartementet arbeider nå med en endring i utlendingsforskriften som gjør at utenlandske arbeidstakere som allerede er i Norge kan få forlenget oppholdstillatelse. Denne endringen er svært viktig for landbruket og åpner opp for at flere hundre arbeidere, som allerede er i landet og som ønsker å forlenge oppholdet, kan få forlenget oppholdstillatelsen sin i Norge. Det vil avhjelpe akutte problemer hos enkelte produsenter. Endringen skal legge til rette for at sesongarbeidere som er i Norge under Covid-19 pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende. Arbeids- og sosialdepartementet tar sikte på at endringene blir vedtatt i begynnelsen av denne uka (uke 13).

I tillegg til å beholde utenlandske arbeidstakere som allerede er her, arbeider regjeringen også med å legge bedre til rette for bruk av ledig norsk arbeidskraft. En rekke norske arbeidstakere er permittert, og man må se nærmere på om det kan legges til rette for at disse kan ta annet arbeid i permitteringsperioden, tilsvarende også for norske studenter og pensjonister.

Mangel på arbeidskraft i landbruket har høy prioritet, og problemene må løses raskt. Landbruket står nå foran en arbeidsintensiv periode, og det haster med å finne gode løsninger for å få nok arbeidskraft med rett kompetanse. Jeg arbeider nært sammen med næringen og flere departementer for å finne gode løsninger.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen