Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om gjenoppbygging etter flom i Pakistan

Skriftlig spørsmål nr. 1304 (2014-2015)

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Trine Skei Grande (V) om hva Norge vil bidra med etter flommene nord i Pakistan tidligere i år.

Skriftlig spørsmål nr. 1304 (2014-2015).
Datert 13.08.2015

Spørsmål fra representanten Trine Skei Grande (V):
Er norske myndigheter villige til å bidra med økonomisk nødhjelp for gjenoppbygging av det som er ødelagt i flommene ved kalashenes bosetting nord i Pakistan i juli/august i år?

Utenriksministerens svar:
Departementet er godt kjent med situasjonen i denne delen av Pakistan og de vanskeligheter som sivilbefolkningen hyppig står oppe i som en følge av årvisse flommer.

Siden storflommen i 2010 har Pakistan bygget opp den nasjonale flomberedskapen med bl.a. norsk støtte til forebyggingstiltak. Foreløpig har ikke Pakistan bedt om internasjonal humanitær bistand til den akutte flommen. Samtidig er de internasjonale humanitære aktørene som er etablert i landet i gang med nødhjelpsarbeid i de flomrammede områdene. Det skjer i samarbeid med nasjonale og lokale frivillige hjelpeorganisasjoner. Disse er helt avgjørende partnere for at nødhjelpen kan nå ut til de delene av landet der utenlandske aktører ikke har tilgang. Utenriksdepartementet bidrar med humanitære midler via Kirkens Nødhjelp til vannrensing etter flommen. Dette er det akutt behov for. Kirkens Nødhjelp har forhåndslagret utstyr i regionen og samarbeider med lokale partnere for å få utstyret distribuert til de rammede provinsene og de mest sårbare befolkningsgruppene.

Når det gjelder situasjonen for kalashene, støtter ambassaden i Islamabad den pakistanske grenen av Focus Humanitarian Assistance (Focus Pakistan), som er en del av Aga Khan-nettverket for utvikling. I Chitral, der kalashene bor, bidrar flere hundre frivillige fra Focus Pakistan med akutt nødhjelp til 600 familier. Organisasjonen gir blant annet husly, hygieneprodukter, mat, medisiner og vannrensetabletter. Organisasjonen bidrar også til helikoptertransport til landsbyer som står uten veiforbindelse etter flommen.

Utenriksdepartementet følger flomsituasjonen i Pakistan og vurderer ytterligere humanitær støtte løpende i samråd med ambassaden, FN, Røde Kors og norske frivillige organisasjoner som er til stede i landet.

Til toppen