Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om operasjonene i Libya

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om Norge ble varslet av våre Nato-allierte om at en av lederne for den militære bakkeoffensiven mot Tripoli, som ble hjulpet fram av Natos og Norges luftangrep mot den libyske hæren, var tilknyttet den islamistiske terrororganisasjonen al-Qaida?

Skriftlig spørsmål nr. 655 (2018-2019).
Datert 2.1.2019  

Fra representanten Bjørnar Moxnes (Rødt) til utenriksministeren:
Ble Norge varslet av våre Nato-allierte om at en av lederne for den militære bakkeoffensiven mot Tripoli, som ble hjulpet fram av Natos og Norges luftangrep mot den libyske hæren, var tilknyttet den islamistiske terrororganisasjonen al-Qaida? 

Utenriksministerens svar:
Forsvarsministeren og jeg holdt tirsdag 8. januar hver vår redegjørelse for Stortinget om rapporten fra Libya-utvalget, som ble lagt frem 13. september 2018. Redegjørelsene gir et utgangspunkt for den videre stortingsbehandling av rapporten. 

Generelt vil det være slik at hvert enkelt land som deltar i en multinasjonal utenlandsoperasjon sjelden vil kunne ha en samlet oversikt over kunnskap og informasjon som er relevant for operasjonen. Det gjelder uavhengig av om operasjonen ledes av FN, Nato, EU eller andre.  Det er ikke uvanlig at man i større eller mindre grad må basere seg på tilgang til informasjon fra utenlandske kilder. Slik er det også for Norge. Når vi skal delta i en operasjon, er det samtidig viktig med en selvstendig norsk vurdering også av informasjon vi har fått via andre. Hvert land er selv ansvarlig for beslutningene som tas og innsatsen, selv om det skjer innenfor bredere internasjonale rammer.  

Denne regjeringen har lagt stor vekt på slike nasjonale vurderinger når vi har besluttet norske bidrag til operasjoner i utlandet. Slike vurderinger gjør vi både før vi tar en beslutning om styrkebidrag, og under selve oppdraget. 

Det var Stoltenberg II-regjeringen som satt med ansvaret i den aktuelle perioden, og som fattet beslutningen om deltakelse. Det vil være uryddig av meg om jeg skal svare på deres vegne på konkrete spørsmål knyttet til de vurderinger de gjorde, eller hvilket faktagrunnlag de baserte disse vurderingene på, under sin regjeringsperiode.

Til toppen