Det første innsatspersonellet fra distriktene på Beredskapssenteret

Den første kontingenten med innsatspersonell fra politidistriktene har nå vært på trening på beredskapssenteret på Taraldrud. Justisminister Monica Mæland var på plass og så mannskapene fra Finnmark og Innlandet politidistrikter i aksjon.

Monica Mæland på Beredskapssenteret

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2021 at 500 innsatspersonell fra hele landet skal få trening ved politiets nasjonale beredskapssenter. Det er denne treningen og erfaringsutvekslingen som nå er i gang.

- For 26 millioner kroner får 500 innsatspersonell i politidistriktene, hvert år, trening som de ikke har i dag. Innsatspersonell er som regel først på stedet ved alvorlige hendelser, og da er det viktig at de får den treningen de trenger.  Dette vil gi god effekt for beredskapen i hele Norge, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

- Det er definitivt veldig nyttig å trene sammen med og bli kjent med de nasjonale bistandsressursene. Denne treningen er helt avgjørende for samhandlingen mellom oss som er stasjonert i politidistriktene og bistandsressursene sentralt, sier en av deltakerne i treningen.

Samtrening styrker evnen til å samvirke i oppdrag og ved alvorlige hendelser. Dette vil sikre at beredskapssenteret kommer bedre til nytte i alle politidistriktene, og dermed beredskapen i hele landet til gode.

- Beredskapssenteret er hele politi-Norges treningssenter og jeg er opptatt av at alle politidistriktene har eierskap til senteret. Vi ønsket å prioritere å få alt innsatspersonell i Norge innom senteret i løpet av en toårs-periode, og det er jeg glad for at vi er i gang med nå, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland til deltakerne etter den avsluttende øvelsen.