Presseinvitasjon:

Det indre marked etter brexit – Business as usual?

Hva tenker britene om fremtiden, og hva er viktig for norske bedrifter i veivalgene EU nå står ovenfor? Dette er tema på årets indre marked-konferanse mandag 28. november.

Nærings- og fiskeridepartementet og NHO inviterer for syvende år på rad til konferanse om det indre marked.

EUs indre marked er verdens største åpne marked, og EU er Norges desidert største handelspartner. Storbritannia har vært en viktig aktør og stor pådriver for videreutviklingen av dette markedet frem til nå.

Det finnes over 200 norskkontrollerte selskaper i Storbritannia med til sammen rundt 17 000 ansatte. I 2015 var vår samhandel med Storbritannia 207 milliarder kroner. Britenes beslutning om å gå ut av EU har vakt oppsikt og mange ubesvarte spørsmål. Hva tenker næringslivet? Er det business as usual?

Når: Mandag 28. november, 12:30-15:30.

Hvor: Næringslivets hus, Oslo.

Påmelding for pressen: media@nfd.dep.no

Program:

Del 1 (12.30 – 13.45) Hvorfor er EUs indre marked viktig, og hvordan berøres norsk næringsliv av brexit?

  • Næringsminister Monica Mæland
  • Adm. dir i NHO, Kristin Skogen Lund
  • Direktør for myndighetskontakt i Statkraft, Kjetil Lund
  • Adm. dir. i Brødrene Sperre AS, Inger-Marie Sperre
  • Adm. dir. i NorDan AS, Tore Rasmussen

Del 2 (14.05 – 15.30)  Status brexit, hva er løsningen, og hva er veien videre for EU og Europa?

  • Storbritannias ambassadør til Norge, Sarah Gillett
  • Direktør ved CBIs (Confederation of British Industries) Brusselkontor, Sean McGuire
  • Konsernsjef i Kavli, Erik Volden
  • Adm. direktør og sjeføkonom fra European Policy Center, Fabian Zulegg
  • Statssekretær for EU/EØS i Utenriksdepartementet, Elsbeth Tronstad
Til toppen