Det nye fylkesmannsembetet i Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold skal lokaliseres med hovedsete i Moss fra 2019

– Når vi plasserer hovedsetet for det nye embetet i Moss, har vi blant annet lagt vekt på regional balanse i offentlige arbeidsplasser i regionen og potensiale for utvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kongen i statsråd vedtok 10. mars sammenslåing av fylkesmannsembetene i Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold til ett embete med tre lokaliseringer fra 1. januar 2019. Regjeringen har lagt vekt på å få så sammenfallende grenser som mulig mellom fylkeskommunen og fylkesmannen.

– Vi vil opprettholde tre lokaliseringer i henholdsvis Oslo, Moss og Drammen for å sikre nærhet til kommunene og innbyggerne, sier Sanner.

Det skal legges stor vekt på regional fordeling av arbeidsplasser. Derfor skal lokaliseringene i Drammen og Moss ha minst like mange ansatte som i dag. Det vises til at Oslo i dag har et stort antall statlige arbeidsplasser.

Det nye embetet som også omfatter hovedstaden, vil betjene 1,8 millioner innbyggere. Det er aktuelt å vurdere mer enn én assisterende fylkesmann for å styrke lederskapet i et embete som får nærmere 550 ansatte.

– Med valg av hovedsete, er det kontorsted for den øverste ledelsen i embetet vi har tatt stilling til. De tre embetene må få anledning til å fordele de ulike funksjonene i det nye embetet slik at de er tilpasset lokale behov og forutsetninger. Jeg legger til grunn at Akershus, Buskerud og Østfold i det videre arbeidet med å slå sammen fylkeskommunene også vil ivareta hensynet til regional balanse, sier Sanner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen