Dette er årets mest populære studier

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) er det studiet flest søkere har som sitt førstevalg. Deretter følger rettsvitenskap ved universitetene Bergen og Oslo.

For andre gang er et nettstudium med på topplista over de studiene med flest førstevalgsøkere. Nesten 1400 søkere har satt det nettbasert deltidsstudium i organisasjon og ledelse på Høyskolen i Innlandet sitt studiested Rena på topp. Blant fagskolestudiene er det flest førstevalgsøkere til utdanningsområdene teknologiske fag og helsefag.

Flest søkere per plass til arkitektur, luftfartsfag og kriminologi

Det er størst konkurranse om plassene til arkitektutdanningen ved AHO i Oslo. Der er det 60 planlagte studieplasser og 1133 søkere med dette som sitt førstevalg. Det gir 18,9 søkere per plass. På andreplass på lista finner vi luftfartsfag i Tromsø, tett fulgt av kriminologi ved UiO.

Også ved toll, vareførsel og grensekontroll ved UiS er det sterk konkurranse om studieplassene.

Totalt er det 135 980 personer som i år har søkt opptak til universiteter og høyskoler gjennom Samordna opptak. 13 453 personer har søkt opptak til høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Samordna opptak. 

– Jeg er glad for at vi både har så mange søkere og flere studietilbud enn noensinne. Framover vil knapphet på kompetanse bli en av de viktigste flaskehalsene for å løse de store utfordringene vi som samfunn står overfor. Å satse på utdanning og kunnskap er avgjørende for å sikre konkurransekraft og velferd i framtidas Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Disse utdanningene har flest førstevalgssøkere:

Studiumnavn

Lærested

Studiested

Planlagte studieplasser

Søkere førstevalg

Siviløkonomutdanningen

NHH

Bergen

500

2 170

Rettsvitenskap (jus), høst

UIO

Oslo

224

2 159

Rettsvitenskap

UIB

Bergen

380

1 926

Organisasjon og ledelse, Rena, deltid, nettbasert

HINN

Rena, nettstudium

220

1 391

Ledelse

UIT

Alta, nettstudium

800

1 249

Industriell økonomi og teknologiledelse

NTNU

Trondheim

144

1 245

Politiutdanning, Oslo

PHS

Oslo

176

1 187

Arkitekt

AHO

Oslo

60

1 133

Økonomi og administrasjon, Trondheim, bachelor

NTNU

Trondheim

205

991

Bærekraftig økonomi og ledelse, deltid*

NMBU

Ås, nettstudium

200

973

Medisin, høst

UIO

Oslo

120

965

Disse utdanningene har flest førstevalgssøkere per studieplass

Studiumnavn

Lærested

Studiested

Planlagte studieplasser

Søkere førstevalg

Førstevalg pr plasser

Arkitekt

AHO

Oslo

60

1 133

18,9

Luftfartsfag

UIT

Tromsø

12

207

17,3

Kriminologi, bachelor

UIO

Oslo

48

827

17,2

Kriminologi, årsstudium

UIO

Oslo

24

387

16,1

Toll, vareførsel og grensekontroll

UIS

Stavanger

60

940

15,7

Psykologi, høst

UIO

Oslo

63

951

15,1

Mat, ernæring og helse, nettbasert

HINN

Elverum, nettstudium

30

418

13,9

Paramedisin

NTNU

Gjøvik

30

368

12,3

Film- og TV-produksjon

UIB

Bergen

22

269

12,2

Informasjonsteknologi, årsstudium

OSLOMET

Oslo

20

239

12,0