Dette handler nordmenn på dagstur til utlandet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har kartlagt hvilke varer nordmenn grensehandler. Ikke uventet er det mest mat, alkohol og tobakk.

Dette kommer frem i en ny undersøkelse SSB har gjort på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet.

–Vi trenger å samle mer kunnskap om grensehandelen og hvilke varer nordmenn handler i utlandet. Denne undersøkelsen vil gi oss en bedre oversikt, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Tallene bekrefter det bildet vi har hatt av grensehandelen, og gir oss et mer detaljert bilde av hvilke varer folk handler på grensen. For å si noe om utviklingen fremover, vil vi trenge flere undersøkelser, sier finansminister Siv Jensen.

I Stortingsmeldingen om handelsnæringen, som ble lagt frem i slutten av 2018, varslet regjeringen at den ville utrede behovet for et årlig grensehandelsbarometer.

Undersøkelsen viser fordelingen mellom de ulike varekategoriene mat- og dagligvare, mineralvann og brus, sjokolade og godteri, sigaretter og tobakk, snus, øl, vin og brennevin, kosmetikk, hygiene- og apotekvarer, elektronikk, klær og sko, bolig- og interiørvarer, bildeler, drivstoff og annet. Pådrivere for den nye statistikken er blant annet handelsnæringen og næringsmiddelindustrien. Gå til undersøkelsen hos SSB her. 

Årsaker til grensehandelen mellom Norge og Sverige er blant annet prisforskjeller og ulikt vareutvalg. Prisforskjellene avhenger av det generelle lønns- og kostnadsnivået i landene, av ulikheter i skatter og avgifter, av tollvernet på landbruksprodukter og av valutakursen.

De siste årene har vi sett en utvikling der nordmenn netthandler brus, sjokolade og godterier fra Sverige. Fra 1. januar 2020 har regjeringen avviklet 350-kronergrensen for avgiftsfritt kjøp av næringsmidler. Dette vil gjøre det mindre gunstig å netthandle mat- og drikkevarer fra utlandet.

I stortingsmeldingen om handelsnæringen varslet regjeringen også statistikk om nordmenns netthandel fra utlandet – det vil si grensekryssende netthandel. SSB arbeider med en rapport om dette på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet. Rapporten skal etter planen publiseres i slutten av januar 2020.