Meld. St. 9 (2018–2019)

Handelsnæringen – når kunden alltid har nett

Handelsnæringen er av stor betydning for norsk økonomi, sysselsetting og verdiskaping. Næringen gjennomgår store endringer, blant annet på grunn av økt digitalisering og netthandel. Endringene griper inn i hele verdikjeden og utfordrer eksisterende forretningsmodeller. I meldingen beskrives handelsnæringen, utviklingstrekk og rammevilkår som påvirker næringen.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no