Regjeringen inviterte til dialogmøte om brexit

Interessen var stor og oppmøtet stort da EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker, næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Per Sandberg møtte representanter for næringsliv, organisasjoner og pressen til dialogmøte om konsekvenser for næringslivet av at Storbritannia skal forlate EU.

Formålet med møtet var å orientere om status for prosessen og hente innspill fra deltakerne til arbeidet framover.

Et fullsatt auditorium i R5 fikk høre de tre statsrådene orientere om arbeidet som gjøres. Alle de tre ministrene vektla at Storbritannia er en av Norges viktigste handelspartnere og har en spesiell rolle i forhold til norsk økonomi.

Statsrådene Per Sandberg, Elisabeh Vik Aspaker og Monica Mæland i dialog med næringsliv, organisasjoner og presse om konsekvensene av Storbritannias utmelding av EU. Foto: Ane H. Lunde, UD
Statsrådene Per Sandberg, Elisabeh Vik Aspaker og Monica Mæland i dialog med næringsliv, organisasjoner og presse om konsekvensene av Storbritannias utmelding av EU. Foto: Ane Haavardsdatter Lunde, UD

- Vi ønsker å opprettholde et minst like nært forhold til Storbritannia som i dag og vil dermed ønske å regulere vårt forhold på de områdene som i dag er dekket av samarbeid via EU. Vårt mål er å ha velfungerende løsninger med Storbritannia på plass så snart som mulig etter britisk uttreden fra EU, sa Vik Aspaker til salen.

Å ivareta norske interesser er en av regjeringens viktigste oppgaver. EU- og EØS-minister Vik Aspaker har ansvaret for å koordinere arbeidet som skal gjøres i departementene. Hun satte i sommer ned en tverrdepartemental arbeidsgruppe ledet av UD.

- Arbeidsgruppen vil blant annet å se på forskjellige scenarier for hvordan brexit kan komme til å se ut, og identifisere løsningsmodeller og norske prioriteringer fremover – sektor for sektor. Drøftinger om EØS og Efta-samarbeidet vil naturlig inngå i dette, sa Vik Aspaker i sitt innlegg.

Hun minnet om at mange vil bli nødt til å smøre seg med tålmodighet og være forberedt på at det kan ta lang tid før alt er på plass i Norges nye forhold til Storbritannia. Det er heller ikke sikkert alt vil være på plass når Storbritannia opphører å være EU-medlem. Arbeidsgruppen må derfor også vurdere behovet for overgangsløsninger og hvordan disse skal organiseres.

Forhandlingene med EU om britisk uttreden vil først komme i gang etter at britene har utløst artikkel 50 i EU-traktaten. Det vil ifølge statsminister Theresa May tidligst skje i januar 2017, og det er allerede tegn til at dette kan bli forskjøvet ytterligere.

- I denne perioden er noe av det viktigste for oss å unngå at tid skaper usikkerhet om rammer, som kan tenkes å være en byrde for næringslivet. Samtidig er vi opptatt av at de som skal forhandle bruker denne tiden til å finne de gode løsningene som sikrer fortsatt godt samarbeid i Europa, sier Vik Aspaker.

Til toppen