Vis hele kalenderen

19.04.2016

 • Dialogmøte om barnevern i Oslo

  Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Adresse: Universitetsgata 26, 0162 Oslo

  Sted: Thon Conference

  Tema til diskusjon:

  • Hva er de viktigste utfordringene?
  • Hvordan får vi til god forebygging og tidlig innsats?
  •  Hvordan får vi til godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid?
  • Hvordan brukes de ressurser som ligger i familie, slekt og nettverk?
  • Hvordan følges barna, de biologiske foreldrene og fosterfamiliene opp?

   

   

  Statsråden har hatt møter i fire av de fem barnevernsregionene og dialogmøtet med region øst i Oslo er det siste. Tidligere har Horne hatt møte Bergen, Alta, Trondheim og Tønsberg.

Til toppen