Tok opp digitalisering under europeisk shippinguke

Norske maritime aktører diskuterte fremtidens shipping med EUs transportkommissær i Brussel.

EUs transportkommissær Violeta Bulc (hvit jakke) i paneldiskusjon med norske aktører. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

– Vi er helt sikre på at fremtidens shipping vil bli preget av stadig mer digitalisering, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Henriksen deltar på European Shipping Week, et årlig arrangement som samler de store aktørene innen skipsfart i Brussel.

Som del av det offisielle programmet organiserte Rederiforbundet 28. mars seminaret Future of Shipping, med EUs transportkommissær, Violeta Bulc, som hovedgjest.

Store endringer i vente

Bulc møtte representanter fra norsk maritim næring til paneldiskusjon om hvordan digitalisering vil endre sektoren.

–Det vil bli mer optimalisering, kunstig intelligens og flere autonome skip. Den store endringen vil ligge i hvordan man bruker stordata og nye digitale løsninger for å skape helt nye markeder og forretningsmodeller, sier Henriksen.

Havet kan bidra til å løse global utfordringer, sa direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

Kommissær Bulc var opptatt av bærekraft og hvordan digitalisering kan gi miljøgevinst gjennom mer effektiv drift. Hun oppfordret også shippingbransjen til å bidra til å opprettholde en åpen verdensorden.

– Vi må forme fremtidens skipsfart gjennom internasjonalt samarbeid og IMO, FNs sjøfartsorganisasjon, sa Bulc.

Viktig møteplass

– EU er viktig for både norsk og internasjonal skipsfart. Som en av verdens største skipsfartsnasjoner opplever vi å bli lyttet til og det er derfor viktig at vi er til stede her i Brussel. Her får vi muligheten til å treffe aktørene både på industrisiden og myndighetssiden, sier Henriksen.

Har du lyst til å høre mer om shippingens fremtidsutsikter? Se samtalen i sin helhet her.

Til toppen