Digital kompetanse stadig viktigere

Innen 2015 vil 90 prosent av jobbene innen samtlige sektorer kreve IT-ferdigheter. Norge er ett av 35 europeiske land som dedikerer en uke til å sette fokus på nødvendigheten av å ha IKT-kunnskaper i arbeidslivet. I Norge ligger fokus på ungdom, og budskapet er at man i økende grad trenger digital kompetanse for å få interessante jobber i fremtiden. John Engstrøm rapporterer.

Første uken av mars 2010 går ”eSkills week” av stabelen i 35 land i Europa, blant dem Norge. Til sammen vil det i de ulike land foregå mer enn 200 arrangementer, fordelt over selve eSkillsuka 1.- 5. mars og i ukene før og etter denne uka. Hensikten er å skape oppmerksomhet om nytten og nødvendigheten av å ha kunnskaper og ferdigheter i bruk av ikt i arbeidslivet. De viktigste målgruppene for aktivitetene er unge mennesker som står framfor valg av studier og utdanningsveier, ansatte som allerede bruker ikt i sitt arbeid og entreprenører samt små og mellomstore bedrifter. Tiltaket har en egen nettside.

Åpning i Hannover
Åpningen av den europeiske eSkills week vil foregå under den store Cebit-messen i Hannover 2. mars, mens avslutningsarrangementet foregår i Brussel 5. mars. Initiativet til eSkills week kommer fra Europakommisjonen, ved generaldirektoratet for næringsliv og industri (DG Enterprise). Den operative planleggingen på ”europanivå” ivaretas av to firmaer: Digital Europe og European Schoolnet. Disse har i løpet av relativt kort tid organisert et omfattende samarbeid og nettverk av deltakende parter, og en mediestrategi med materiell, oversettelser og annet.

Norsk fokus på ungdom
Fra norsk side er det IKT-Norge som organiserer og koordinerer aktivitetene. I Norge vil man konsentrere seg om den første av målgruppene, ungdom. Her er det lagt opp til arrangement i Oslo over flere dager, med et teknologitelt, eller "opplevelsesrom", i Oslo sentrum 2. og 3. mars og på Blindern 4. mars, siste dagen i samarbeid med Institutt for Informatikk. 9.klasser fra en rekke skoler er spesielt invitert. IKT-Norge har invitert IT-bedrifter og andre organisasjoner til å delta for å vise ungdommer IT-teknologi satt i en sammenheng, for eksempel hvordan smart it kan redusere CO2-utslipp, gjøre helsetilbudet bedre og utføre andre samfunnsoppgaver på en enklere og bedre måte. Budskapet er at man trenger digital kompetanse for å få interessante jobber allerede i dag, og i enda større grad i fremtiden. Gjennom dette arrangementet ønsker man å påvirke flere til å velge realfag og en utdanning innen IT. Les mer om det norske arrangementet her.

IKT viktig i ny vekststrategi
Satsingen på å motivere til utvikling av bedre ikt-ferdigheter i arbeidslivet og blant ungdom er for øvrig godt i samsvar med den strategiske tenkningen som preger Europakommisjonens arbeid med den nye vekst- og sysselsettingsstrategien EU 2020. I dette pågående arbeidet med en næringspolitisk strategi for det kommende tiåret understrekes vekten på utdanning generelt og på utnyttelsen av informasjonsteknologi spesielt som drivkraft i Europas økonomiske utvikling og etableringen av nye arbeidsplasser.
Til toppen