Diskuterte samarbeid med Russland

Statssekretær Roy Angelvik er i Murmansk og møtte denne uken en norsk-russisk arbeidsgruppe som skal fremme grensenært og regionalt samarbeid mellom Norge og Russland.

- Norge og Russland er naboland med en felles historie og felles interesser, særlig i nord. Det er viktig å møte våre russiske kolleger for å videreutvikle samarbeidet og relasjoner over grensen, sier statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Angelvik har møtt Russlands viseminister for økonomisk utvikling, Dmitrij Pristanskov. Deltakerne i arbeidsgruppen har denne uken sett på samarbeidet så langt, og på mulige nye samarbeidsområder.  Torsdag 15. mars godkjente de en arbeidsplan med konkrete prosjekter knyttet til det grensenære og regionale samarbeidet på en rekke områder. 

- Jeg er glad for at vi gjennomfører det femte møtet i arbeidsgruppen i dag. Vi setter pris på russernes initiativ til å ha møtet i Murmansk, byen er en svært viktig del av det regionale samarbeidet, sier Angelvik.

I forbindelse med besøket til Murmansk har statssekretær Angelvik også møtt guvernøren i Murmansk, deltatt i en årlig fiskerikonferanse og et arrangement i regi av Norsk-russisk handelskammer, og besøkt Ølen betongs anlegg i Murmansk.

Arbeidsgruppen rapporterer til norsk-russisk økonomisk kommisjon. Forrige møte i arbeidsgruppen fant sted i Kirkenes i januar 2016. 

Bakgrunn

  • Arbeidsgruppen for regionalt og grensenært samarbeid er én av flere temagrupper under kommisjonen "Norsk-russisk regjeringskommisjon for økonomisk, industrielt og tekniskvitenskapelig samarbeid", som ledes av den norske næringsministeren og den russiske naturressurs- og miljøministeren. De kommer sammen til møte en gang i året, vekselvis i Norge og Russland. Forrige møte fant sted i april 2016 i Moskva og neste planlegges i Norge før sommeren. 
  • Handelen mellom Norge og Russland er begrenset, i 2017 var den på 14,8 milliarder kroner.
  • I fjor var det en økning i handelen på 26 prosent. Dette skyldes først og fremst vekst i import fra Russland.
  • Fra Russland importerer Norge først og fremst jern og stål, metaller samt industrivarer og -utstyr.
  • Norsk eksport til Russland har vært på et lavt nivå etter at Russland innførte importforbud på sjømat fra blant annet Norge.
  • Potensialet for økt handel er til stede, samarbeid knyttet til maritim teknologi og akvakultur er områdene med størst potensial.
Til toppen