Diskuterte brexit med EUs forhandlingsleder

Det var en god tone da utenriksminister Ine Eriksen Søreide møtte EUs forhandlingsleder Michel Barnier i Brussel 20. februar for å diskutere spørsmål knyttet til Storbritannias uttreden av EU.

Utenriksministeren benyttet møtet til å understreke overfor Barnier at det er viktig å ivareta rettigheter og interesser til norske borgere og næringsliv i Storbritannia, samtidig som EØS-avtalen og våre øvrige avtaler med EU ligger fast.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og EUs forhandlingsleder Michel Barnier. Foto: EU-delegasjonen
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og EUs forhandlingsleder Michel Barnier etter møtet. Foto: EU-delegasjonen

På møtet ble ulike tema i forbindelse med Storbritannias uttreden av EU diskutert, blant annet borgernes rettigheter – inkludert norske borgeres rettigheter etter brexit.

For EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein handler det nå om å finne løsninger som gjør at EØS/Efta-landene kan koble seg på de overgangsordningene som EU og Storbritannia måtte bli enige om under de pågående utmeldingsforhandlingene.

For Norge er det viktig å få på plass de samme ordningene samt at de trer i kraft samtidig. Det betyr at vi sikrer likebehandling av norske interesser i det indre marked som gjennom EØS-avtalen er vårt eget hjemmemarked.

Michel Barnier karakteriserte samtalene med Norge som gode, og han understreket at EU og Norge har en felles forpliktelse til å ivare EØS-modellen .

Se også:

Til toppen